Dołącz do nas

Członkiem S"MD" zostaje osoba, której deklaracja członkowska zostanie przyjęta przez Zarząd koła, w którym została złożona. Zarząd rozpatrzy Twoją deklarację bez specjalnej zwłoki - jest to tylko formalność. By przystąpić do Koła Gdańskiego S"MD" wystarczy, że przyjdziesz na nasze spotkanie. Możesz pobrać deklarację członkowską w formacie .pdf, wydrukować i przynieść ze sobą, ale nie jest to wymóg - na każdym ze spotkań posiadamy gotowe do wypełnienia formularze. Niestety nie istnieje możliwość przesłania wypełnionej deklaracji e-mailem, gdyż musi ona zostać odręcznie podpisana.

Najczęściej zadawane pytania

1. Mam 17 lat - czy mogę być członkiem Stowarzyszenia? Członkiem Stowarzyszenia może być osoba w wieku od 16 do 35 lat. Osoby w wieku od 13 do 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych (rodziców) bez prawa udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego (m.in. kandydowania do Zarządu, na Przewodniczącego). 2. Ile wynoszą składki członkowskie? Składki członkowskie są jednym z elementów przynależności do Stowarzyszenia. Składka członkowska w gdańskim Kole wynosi 5 złotych miesięcznie, opłaca się ją u Skarbnika Koła. W Stowarzyszeniu nie ma tzw. opłaty "wpisowej". 3. Zastanawiam się nad członkostwem, ale przed złożeniem deklaracji chciałbym/-abym zobaczyć jak to wygląda "od środka"... Nie ma żadnego problemu ;) Zapraszamy na spotkanie, którego najbliższy termin wyświetla się w boksie obok ("Następne spotkanie") 4. Jakie są obowiązki członka Stowarzyszenia? O obowiązkach członka S"MD" mówi Statut. Wśród nich jest m.in: aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia, regularne opłacanie składki czy dbanie o dobre imię Stowarzyszenia. 5. Przed przystąpieniem do Stowarzyszenia miałbym/-abym jeszcze kilka pytań... Bardzo proszę ;) Dane kontaktowe znajdują się w boksie w prawej części stron - "Kontakt". Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego poniżej.

Formularz kontaktowyDo góry Wydrukuj