Dr Duąan Paždjerski gościem Koła Gdańskiego S”MD” 16 stycznia (wtorek) 2007 r.

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie naszego Koła. Gościć będziemy p. dr. Duąana Paždjerskiego – adiunkta Zakładu Komparatystyki Slawistycznej UG, lektora języka serbskiego, wykładowcy gramatyki serbskiej i chorwackiej i kierownika projektu Rastko-Kaszuby. Temat spotkania brzmi: „Sytuacja polityczna i aspiracje europejskie Serbii i innych państw bałkańskich„.

Spotykamy się we wtorek, 16 stycznia 2007 r., o godzinie 18:00 w sali numer 007 Rady Miasta Gdańska.Do góry Wydrukuj