Dr Duąan Paždjerski gościem Koła Gdańskiego S”MD” 16 stycznia (wtorek) 2007 r.

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie naszego Koła. Gościć będziemy p. dr. Duąana Paždjerskiego - adiunkta Zakładu Komparatystyki Slawistycznej UG, lektora języka serbskiego, wykładowcy gramatyki serbskiej i chorwackiej i kierownika projektu Rastko-Kaszuby. Temat spotkania brzmi: "Sytuacja polityczna i aspiracje europejskie Serbii i innych państw bałkańskich". Spotykamy się we wtorek, 16 stycznia 2007 r., o godzinie 18:00 w sali numer 007 Rady Miasta Gdańska.

Do góry Wydrukuj