Łukasz Zaręba i Maciej Jamróz uczestnikami debaty oksfordzkiej pod tytułem: „Ta izba wolałaby króla od prezydenta”

13 września 2008 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyła się debata oksfordzka organizowana przez Towarzystwo Debatujące (www.debaty.com.pl). Temat debaty brzmiał "Ta izba wolałaby króla od prezydenta". Po stronie propozycji (broniących tezy) zasiedli czołowi polscy przedstawiciele nurtu monarchistycznego: Dr Adam Orzechowski, Marszałek Konfederacji Spiskiej, Prof. dr hab. Jacek Bartyzel, członek honorowy Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego i Organizacji Monarchistów Polskich oraz Dr Marcin Wiszowaty, Prezes Związku Szlachty Polskiej. Stronę republikańską (opozycji – odpierających tezę) reprezentowali członkowie Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”: Łukasz Zaręba i Maciej Jamróz (obaj są także członkami Platformy Obywatelskiej). Po bardzo burzliwej, a zarazem owocnej debacie wygrała strona monarchistyczna, stosunkiem 24:6 przy 8 wstrzymujących się głosach. Dla uczciwości należy przyznać, że dzielnie broniący sięgającej czasów rzymskich tradycji republikańskiej mieli utrudnione zadanie ze względu na profil ideowy widowni, która w większości składała się z sympatyków nurtu propozycji:) Mimo wyniku sama możliwość wymiany poglądów z tak wybitnymi adwersarzami była ogromnym zaszczytem i przyjemnością, a także miejscem do udoskonalenia sztuki oratorskiej. Fakt zapraszania do debat o takim charakterze członków Koła Gdańskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” samo w sobie jest również powodem do dumy.

Do góry Wydrukuj