Rekomendujemy naszych kandydatów!

Serdecznie zapraszamy do działu Uchwały KG SMD, w którym dodaliśmy cztery Uchwały Zarządu Koła rekomendujące kandydatów na Radnych Miasta, będących członkami S"MD" (okręg 1 - Tomek Słodkowski, poz. 1; okręg 2 - Agnieszka Pomaska, poz. 3; okręg 4 - Maciek Krupa poz. 1, okręg 5 - Agnieszka Owczarczak, poz. 3), kandydata do Sejmiku Wojewódzkiego - Michała Owczarczaka (okręg 3, poz. 2) oraz dla sympatyków KG SMD. Swoje poparcie wyraziliśmy także dla Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Do góry Wydrukuj