PO Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym S”MD”

W minioną sobotę, 4 października w Warszawie odbył się w trybie nadzwyczajnym Zjazd Krajowy Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci", którego głównym zadaniem był wybór władz krajowych. Przewodniczącym S"MD" po raz drugi wybrany został Dariusz Dolczewski z Warszawy uzyskując 100 na 109 oddanych głosów. Na kluczową funkcję Sekretarza Generalnego Konwent Krajowy wybrał ponownie naszego Kolegę Piotra Borawskiego. Nowym członkiem Konwentu Krajowego został poprzedni Przewodniczący Koła Gdańskiego S"MD" Szymon Moś. Sekretarzem Krajowego Sądu Koleżeńskiego ponownie został Adam Nieroda. Oprócz wyboru władz krajowych dokonano kilku istotnych zmian w Statucie S"MD", min. zmniejszono dopuszczalny okres zaległości w składkach członkowskich z 9 do 6 miesięcy. Zmiany zaczną obowiązywać po zarejestrowaniu ich w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przyjęto także nową Deklarację Ideową S"MD", przystosowaną do obecnych realiów. W specjalnej uchwale Zjazd Krajowy odniósł się do obecnej sytuacji na Białorusi po zeszłotygodniowych wyborach parlamentarnych.

Do góry Wydrukuj