Gdańscy Młodzi Demokraci zawiadiają UOKiK o możliwej zmowie cenowej w gdańskich korporacjach taksówkarskich

W czwartek, 6 listopada 2008 r., przedstawiciele Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci": Szymon Moś, Wiceprzewodniczący Pomorskiego S"MD", Dariusz Słodkowski, Sekretarz Regionu i Jakub Łuczywo, Sekretarz Koła Gdańskiego udali się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z pismem zawiadamiającym o możliwości istnienia zmowy cenowej pomiędzy gdańskimi korporacjami taksówkarskimi. "Ignorancja zasad wolnego rynku uderza bezpośrednio w kieszenie mieszkańców naszego miasta. W przeciwieństwie do innych dużych polskich miast w Gdańsku brakuje zróżnicowanej cenowo oferty" napisaliśmy w przekazanym prasie uzasadnieniu. W imieniu Stowarzyszenia wniosek podpisał i złożył Szymon Moś. O sprawie napisała "Gazeta Wyborcza Trójmiasto" oraz poinformowało "Radio Gdańsk". http://miasta.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,5890582,Firmy_taksowkowe_pod_lupa_UOKiK.html

Do góry Wydrukuj