Walne Zebranie członków Koła Gdańsk S”MD” – 04.12.2008 r.

W czwartek 4 grudnia 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Koła Gdańsk S"MD". Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za wysoką frekwencję! Walne Zebranie podjęło kilka, ważnych dla Koła, decyzji. Przede wszystkim dokonało wyboru nowego Przewodniczącego Koła, którym dzięki Waszym głosom będę przez najbliższe 12 miesięcy. Za słowa poparcie i wszystkie życzliwości bardzo serdecznie Wam dziękuję ;) Dokonano również wyboru członków Zarządu Koła, zostali nimi wybrani: Dobrawa Morzyńska, Karol Bieliński, Mikołaj Grzegorczyk, Maciej Jamróz, Krystian Kłos, Jakub Łuczywo, Cezary Śpiewak - Dowbór, Łukasz Zaręba. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Gardecki, Maciej Trun, Mateusz Zdziński. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym którzy przyczynili się do organizacji Walnego Zebrania, szczególne ukłony w stronę Adama Nierody za przygotowania zebrania oraz Szymona Mosia za prowadzenie obrad, członkom Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Ps. czeka nas rok ciężkiej pracy ;-) Dariusz Słodkowski Przewodniczący Koła Gdańsk S"MD"

Do góry Wydrukuj