Decyzja Zarządu Koła Gdańskiego

Informujemy, że decyzją Zarządu Koła Gdańskiego S"MD" podjętą na posiedzeniu dnia 1 października 2006 dotychczasowy członek Zarządu Koła Tomasz Snarski został usunięty ze względu na zaległości składkowe. Podjęcie takiej decyzji Zarząd uargumentował 5-miesięczną nieobecnością Tomasza Snarskiego na spotkaniach Koła oraz notorycznymi absencjami na posiedzeniach Zarządu. Jednocześnie Zarząd Koła zdecydował o zwołaniu walnego zebrania po 12 listopada, aby umożliwić do tego czasu koncentrację całej energii na kampanii samorządowej.

Do góry Wydrukuj