Praca w komisjach wyborczych.

Wszystkich Młodych Demokratów, którzy ukończyli 18 lat i chcieliby pracować w Obwodowych Komisjach Wyborczych podczas nadchodzących wyborów samorządowych (co wiąże się nie tylko z nabyciem doświadczenia ale również zarobkiem:D) proszę o kontakt mailowy ze mną wraz z podaniem: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru i serii dowodu osobistego, numeru PESEL oraz numeru komisji, w której chcielibyście się pracować!

Do góry Wydrukuj