Akcja wlepkowo-ulotkowa wielkim sukcesem Koła Gdańskiego!

Akcja wlepkowo-ulotkowa zakończona z bardzo dobrym efektem! Materiały rozeszły się bardzo szybko, a niektórzy rozdający informowali o konieczności schowania części przeznaczonej na następny dzień akcji ze względu na popyt przewyższający znacznie podaż :) Cieszymy się, że tak sympatycznie i otwarcie zostaliśmy przyjęci przez uczniów szkół średnich. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tych działań, a w szczególności: Bartkowi Adamczewskiemu, Józefowi Baranowskiemu, Karolowi Bielińskiemu, Michałowi Konkołowiczowi, Kubie Łuczywo, Marcie Manelskiej, Dobrawie Morzyńskiej (i jej koleżance - Ali :D), Adamowi Nierodzie, Jackowi Szymczakowi, Maciejowi Trunowi. Ze względu na nadspodziewanie dobry efekt planujemy powtórkę akcji we wrześniu.

Do góry Wydrukuj