Pożar kościoła św. Katarzyny w Gdańsku

W dniu dzisiejszym wszystkich Gdańszczan zasmuciła wiadomość o pożarze, który strawił Kościół pw. św. Katarzyny. Ten unikalny zabytek, który na trwałe wpisał się w historię naszego Miasta został w przeciągu minut zajęty przez płomienie. Należy się wielkie uznanie dla wszystkich służb: Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, za wzorowe oraz z narażeniem zdrowia ratowanie bezcennych dóbr kultury i dzieł sztuki, bez względu na towarzyszące ryzyko. Już dziś deklaruję, że Koło Gdańskie SMD aktywnie i na różnych płaszczyznach włączy się w działania mające na celu odbudowę tej XIII-wiecznej świątyni, która jest nie tylko miejscem kultu, ale także znaczącym elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego. Szymon Moś Przewodniczący KG SMD

Do góry Wydrukuj