Rocznica śmierci Jana Pawła II Wielkiego

Dzisiaj mija rok. Rok od wydarzenia, które na chwilę zatrzymało cały doczesny świat.

2. kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 odszedł od nas Wielki Człowiek, Wielki Polak, Wielki Papież – Jan Paweł II.

Sposób jego życia najpiękniej zaświadcza o tym, że dobro ma i musi mieć na świecie swoje miejsce.

Wspominamy tamten 2. kwietnia i z nadzieją patrzymy w przyszłość, bo nie zostaliśmy sami.Do góry Wydrukuj