Dzień Solidarności z Białorusią

Dzisiaj odbyła się w Sopocie demonstracja mająca na celu zamanifestowanie naszego poparcia dla Białorusinów walczących o demokrację w ich kraju. Jest to jeden z elementów całego cyklu wydarzeń, które odbywają się każdego 16. dnia miesiąca w wielu miastach Polski (więcej na www.wolnabialorus.org). W manifestacji, której głownymi organizatorami było nasze koło wraz z kołem sopockim, wzięli również udział członkowie koła w Gdyni, Stow. Młodzi Konserwatyści oraz Naukowe Koło Integracji Europy Środkowo-Wschodniej, które aktywnie zajmuje się problematyką walczącej o wolność Białorusi. Wyruszliśmy o godzinie 18:00 spod fontanny Jasia Rybaka na Monciaku i ruszyliśmy w stronę Urzędu Miasta Sopotu, gdzie pod Pomnikiem Martyrologii Polskich Mieszkańców Sopotu przewodniczący trzech kół: Gdańskiego, Sopockiego i Gdyńskiego odczytali krótkie przemówienie. Podczas przemarszu jak i pod pomnikiem cały czas skandowaliśmy hasła m.in. "Wolna Białoruś!", "Łukaszenko do kołchozu!", "Polska z Białorusią, Europa z Białorusią!", "Nie ma wolności bez solidarności!". W rękach, oprócz białoruskich i polskich flag, nieśliśmy także biało-czerwone znicze, które na zakończenie ułożliśmy tworząc barwy Polski, a zaraz obok - barwy Białorusi. Zdjęcia z tego wydarzenia już wkrótce.

Do góry Wydrukuj