Tragedia w Katowicach. Oddajemy krew.

W imieniu Koła Gdańskiego SMD wyrażam najgłębsze ubolewanie z powodu tragedii, która wydarzyła się w Katowicach. Pragnę podkreślić naszą solidarność z rodzinami tych, którzy zginęli, z rannymi i wszystkimi zaangażowanymi w akcję ratowniczą. Tak jak cała Polska łączymy się w bólu z cierpiącymi. To smutne wydarzenie nakazuje nam wszystkim przystanąć na moment nad swoim życiem i podjąć głęboką refleksję o jego kruchości i przemijalności.

Nie wolno jednak popaść w marazm i niemoc. Dlatego aby nie poprzestawać na słowach, poruszeni wczorajszą katastrofą, postanowiliśmy oddać krew dla tych, którzy jej potrzebują. Jesteśmy przekonani, że damy w ten sposób wyraz naszemu zaangażowaniu i trosce o drugiego człowieka, których również w tych ostatnich dniach nie zabrakło w Katowicach.

Spotykamy się jutro, 30 stycznia, o godzinie 8:00 przed gdańską stacją krowiodawstwa (ul. Hoene Wrońskiego 4 – odnośnik do mapki pod newsem).
Akcję koordynuje Patryk Czapliński (+48 607 284 971), który służy wszelką pomocą.

Łącząc się w bólu i trwając w nadziei
Szymon Moś
Przewodniczący KG SMDDo góry Wydrukuj