Nowy zarząd

Dzisiaj, tj. 15 grudnia, ukonstytuował się nowy Zarząd KG SMD. Na stanowiska Wiceprzedwodniczącego wybrano Dariusza Słodkowskiego i Tomasza Snarskiego, na stanowisko Sekretarza - Magdalenę Bogumił, zaś Skarbniekiem koła został Adam Nieroda. Zarząd ruszył do pracy pełną parą. Przyjęto trzy uchwały: o poparciu kandydatury Piotra Borawskiego na stanowisko Przewodniczącego Regionu Pomorskiego SMD, o możliwości przypisywania przez Przewodniczącego Członkom Zarządu koordynacji poszczególnych sfer działalności Koła oraz przyjęciu nowych członków (zapraszamy do odpowiedniego działu na stronie). Dyskutowano także o organizacji Zjazdu Regionu, której podjęło się nasze Koło oraz o planach działalności KG SMD na najbliższy czas.

Do góry Wydrukuj