Wyniki konkursu „Poznaj Traktat Konstytucyjny”

WYNIKI KONKURSU „POZNAJ TRAKTAT KONSTYTUCYJNY”
z okazji I ROCZNICY WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
organizator: FORUM STUDENTÓW GDAŃSK

I nagroda – osoba, która jako pierwsza przysłała prawidłowy zestaw odpowiedzi:
MONIKA ŁADA, Gdynia
/nagroda książkowa oraz certyfikat/

3 osoby, które otrzymują kartę EURO 26:
Maja Bełdowska
Karol Spichalski
Monika Dawidowska

Nagrodę I miejsca i certyfikat prześlemy pocztą,
karty EURO 26 można odebrać w siedzibie Karty EURO 26, dokładny adres:
Polskie Stowarzyszenie Kart Młodzieżowych
ul. Długi Targ 11/13, 80-828 Gdańsk
tel. [+48 58] 301 63 22, 301 88 11
fax [+48 58] 301 89 12
www.euro26.org.pl

Nagrody książkowe:
Adam Bach
Ewa Popiel
Piotrek Neumann
Agata Wiśniowska
Piotr Kusio

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI:
1. a
2. a
3. a
4. a
5. a
6. b
7. c
8. a
9. b
10. cDo góry Wydrukuj