Manifestacja pod Konsulatem Białorusi

Z inicjatywy Posła RP Sławomira Nowaka kilkudziesięciu członków Platformy Obywatelskiej i Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" manifestowało w niedzielę, 15 maja, pod Konsulatem Generalnym Białorusi w Gdańsku. Przeprowadzona manifestacja miała charakter "probiałoruski", choć skierowana była przeciw dyktatorowi Aleksandrowi Łukaszence. Zebrani wznosili hasła "Łukaszenko do kołchozu!", "Wolna Białoruś!" i "Precz z dyktaturą!" Szczególne podziękowania za zorganizowanie akcji należą się:)) - Piotrowi Borawskiemu za dwa dni ciężkiej pracy - Agnieszce Pomaskiej za wycinane wczoraj ulotki informacyjne - Kasi Sulewskiej, Szymonowi Mosiowi i Karolowi Spichalskiemu za kolportarz ulotek, dbanie o materiały i oprawę manifestacji. - Agnieszce Owczarczak za flagę Poniżej treść listu do Ambasadora Białorusi w Polsce wystosowanego przez Posła RP Sławomira Nowaka. Szanowny Panie Ambasadorze, Na Pańskie ręce składam zdecydowany protest dotyczący ostatnich, bezprawnych poczynań władz Republiki Białorusi wobec Związku Polaków na Białorusi. Dotychczasowe ataki na Rzeczpospolitą Polską ze strony prezydenta Aleksandra Łukaszenki uznawałem za charakterystyczny przejaw specyficznego temperamentu i antydemokratycznej retoryki Pana Prezydenta. W ostatnich dniach dowiadujemy się jednak, że represje i prześladowania dotykają już nie tylko opozycyjne partie polityczne, wolne media, czy niezależne sądownictwo, ale także władza białoruska uderza w Związek Polaków na Białorusi. Wydarzenia zapoczątkowane 25 lat temu w Mieście, z którego pochodzę, i które reprezentuję w polskim parlamencie � Gdańsku, przyniosły wolność i swobody obywatelskie wielu milionom Europejczyków zniewolonych przez komunizm. Niestety do dzisiaj Białoruś nie może z tej wolności korzystać. Przez nas Gdańszczan wolność jest traktowana jako najwyższa wartość, zatem z niepokojem obserwujemy wszelkie przejawy ograniczania wolności innych ludzi. Toteż zwracam się ze stanowczym wezwaniem do władz białoruskich, by szanowały niezależność Związku Polaków na Białorusi i natychmiast zaprzestały represji i szykan wobec Polaków � obywateli Republiki Białoruskiej. Jednocześnie chcę Pana zapewnić, że moja partia dołoży wszelkich starań, by wspierać demokratyczne przemiany w Białorusi, a na forum Unii Europejskiej będziemy rzecznikami wolnościowych i demokratycznych aspiracji Braci Białorusinów. Z poważaniem Sławomir Nowak Poseł na Sejm RP

Do góry Wydrukuj