Konkurs z okazji I rocznicy wejścia Polski do UE

"Poznaj Traktat Konstytucyjny, Poszerz wiedzę o Unii, Bądź liderem w Zjednoczonej Europie" Organizator: Forum Studentów Gdańsk Koordynator konkursu: Tomasz Snarski Patronat honorowy: Dr Wojciech Stankiewicz z Katedry Prawa Międzynarodowego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego Cel: promowanie wiedzy o Unii Europejskiej wśród młodzieży licealnej i studentów. Udział: Uczestnictwo w konkursie polega na wysłaniu na adres tsnarski@wp.pl prawidłowych odpowiedzi od dnia 5 maja 2005 r. do 5 czerwca 2005 r. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. W konkursie wziąć mogą udział uczniowie gimnazjów, liceów oraz studenci. Należy również podać swoje dane osobowe, wraz z numerem telefonu, uzupełnione formułą o wyrażenie zgody na przetworzenie swoich danych osobowych w celach konkursowych. Nagrody: Spośród osób, które przyślą do nas prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy zwycięzców, którzy otrzymają karty Euro 26, nagrody książkowe oraz dyplomy. Ponadto pierwsza osoba, która nadeśle do nas prawidłowe odpowiedzi otrzyma nagrodę niespodziankę wraz z Certyfikatem Znawcy Traktatu Konstytucyjnego. Rozlosujemy też 3 nagrody książkowe. Rozstrzygnięcie: Wyniki i prawidłowe odpowiedzi opublikowane zostaną w czerwcu. Więcej informacje w najnowszym numerze "Naszych Stron Gdańskich"

Do góry Wydrukuj