Koło Gdańskie ma nowy Zarząd :)

W mikołajkowe popołudnie, 6 grudnia, odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Gdańskiego SMD. Obrady były bardzo burzliwe i trwały do późnego wieczora. Na funkcję Przewodniczącej Koła wybrano na kolejną kadencję Agnieszkę Owczarczak. W skład Zarządu Członkowie Koła wybrali: Agnieszkę Knop, Piotra Borawskiego, Dominika Podbereskiego, Tomasza Słodkowskiego, Tomasza Snarskiego i Cezarego Śpiewak-Dowbór. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Katarzyna Sulewska, Maciej Łaga i Michał Niedziałkowski. Wszystkim wybranym należą się serdeczne gratulacje, tym bardziej że konkurencja była spora ;) Bardzo ważnym momentem było podjęcie uchwały, w której podziękowaliśmy Sławkowi Nowakowi za lata wspólnej pracy i zabawy. W dużej mierze to właśnie dzięki niemu Młodzi Demokraci istnieją. Niestety za kilka dni Sławka członkostwo w SMD w związku z jego wiekiem ;) wygaśnie :( Walne Zebranie podjęło również dwie inne uchwały: w sprawie poparcia dla opozycji demokratycznej na Ukrainie oraz w sprawie podniesienia składki członkowskiej do 2 zł miesięcznie. Treść uchwał znajdzie się wkrótce na naszej stronie internetowej.

Do góry Wydrukuj