Nasi delegaci

W poniedziałek, 1 marca, odbyło się Walne Zebranie Koła Gdańskiego S"MD". Naszym gościem był Krzysztof Lisek, sekretarz Regionu Pomorskiego Platformy Obywatelskiej, który niezwykle ciekawie opowiadał o sytuacji PO na Pomorzu oraz o różnicach w funkcjonowaniu partii politycznych w Polsce i w Niemczech. Podczas spotkania dokonaliśmy wyboru naszych przedstawicieli na Zjazd Regionu Pomorskiego S"MD". Delegatami zostali: # Magdalena Bogumił # Piotr Borawski # Łukasz Broniewski # Artur Jastrzębski # Agnieszka Kaczmarczyk # Patrycja Kalenik # Agnieszka Knop # Paweł Kordowski # Paweł Krupa # Mariusz Łupina # Andrzej Mańkowski # Michał Niedziałkowski # Agnieszka Owczarczak # Michał Owczarczak # Dominik Podbereski # Agnieszka Pomaska # Piotr Rocławski # Tomasz Słodkowski # Magdalena Słomińska # Marta Soszyńska # Magdalena Stormowska # Anna Wójtowicz Poza wymienionymi osobami na Zjeździe Regionalnym reprezentować nas będą również: Kalina Detko, Maciej Krupa i Mariusz Słomiński, jako członkowie obecnego Zarządu Regionu Pomorskiego.

Do góry Wydrukuj