Nasi delegaci

W poniedziałek, 1 marca, odbyło się Walne Zebranie Koła Gdańskiego S”MD”. Naszym gościem był Krzysztof Lisek, sekretarz Regionu Pomorskiego Platformy Obywatelskiej, który niezwykle ciekawie opowiadał o sytuacji PO na Pomorzu oraz o różnicach w funkcjonowaniu partii politycznych w Polsce i w Niemczech.
Podczas spotkania dokonaliśmy wyboru naszych przedstawicieli na Zjazd Regionu Pomorskiego S”MD”. Delegatami zostali:
# Magdalena Bogumił
# Piotr Borawski
# Łukasz Broniewski
# Artur Jastrzębski
# Agnieszka Kaczmarczyk
# Patrycja Kalenik
# Agnieszka Knop
# Paweł Kordowski
# Paweł Krupa
# Mariusz Łupina
# Andrzej Mańkowski
# Michał Niedziałkowski
# Agnieszka Owczarczak
# Michał Owczarczak
# Dominik Podbereski
# Agnieszka Pomaska
# Piotr Rocławski
# Tomasz Słodkowski
# Magdalena Słomińska
# Marta Soszyńska
# Magdalena Stormowska
# Anna Wójtowicz

Poza wymienionymi osobami na Zjeździe Regionalnym reprezentować nas będą również: Kalina Detko, Maciej Krupa i Mariusz Słomiński, jako członkowie obecnego Zarządu Regionu Pomorskiego.Do góry Wydrukuj