Budżet Obywatelski Gdańsk 2015

Moi Drodzy!

Gdańscy Młodzi Demokraci aktywnie włączają się w drugą edycję Budżetu 
Obywatelskiego w Gdańsku! Planujemy zgłosić projekt w kategorii 
ogólnomiejskiej (wartość 0,5 - 2 mln zł), który zyskałby szerokie 
poparcie, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Propozycję zgłoszone na dzisiejszym spotkaniu to:
1. Instalacja i roczne utrzymanie modułów sieci WIFI w pojazdach 
komunikacji miejskiej,
2. Instalacja baz dokujących oraz rowerów miejskich w gdańskim Pasie 
Nadmorskim.

Jeśli macie jakiekolwiek inne pomysły i projekty, które chcielibyście 
skierować do BO 2015 i wypromować przy wsparciu SMD, proszę o nadsyłanie 
ich na adres lukasz.bejm@gmail.com do przyszłego czwartku, 19 czerwca. 
Spośród zebranych propozycji wybierzemy jedną w dniach 20-23 czerwca 
poprzez facebook`ową ankietę.

Wszelkie szczegóły programu Budżet Obywatelski 2015 znajdziecie na 
stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

Do góry Wydrukuj