Spotkanie dyskusyjne nt przemian w 1989 roku

Na najbliższym spotkaniu porozmawiamy o przemianach, jakie zaszły w Polsce na przełomie lat 80. i 90., o roli Gdańska w procesie obalania komunizmu i pierwszych częściowo demokratycznych wyborach. Wspomnimy także pierwszego premiera III Reczypospolitej - Tadeusza Mazowieckiego, Kawalera Orderu Orła Białego, współtwórce Unii Demokratycznej i Unii Wolności.Spotkanie odbędzie się w czwartek 7 listopada o godzinie 18.00 w Biurze Zarządu Regionu PO RP w Centrum Handlowym Manhattan na IV piętrze.

Do góry Wydrukuj