Zarząd Koła

Ukonstytuował się nowy Zarząd SMD Gdańsk. Zastępcą Agnieszki Owczarczak został Tomek Słodkowski, a funkcję sekretarza objęła Agnieszka Knop. Pod opieką Tomka Snarskiego przygotowany został także pierwszy numer naszej gazetki (Nasze Strony Gdańskie). Czekamy na Wasze artykuły do kolejnych numerów!

Do góry Wydrukuj