Walne Zebranie Koła

W sali głównej Rady Miasta Gdańska odbyło się walne zebranie gdańskiego koła SMD, na którym udzieliliśmy absolutorium ustępującemu zarządowi, a nstepnie wybraliśmy nowe władze. Po czterech latach przewodniczenia ustąpił Maciej Krupa, a nową Przewodniczącą została Agnieszka Owczarczak. Wybraliśmy także siedmiu członków Zarządu oraz trzech członków komisji rewizyjnej. Podjeliśmy także kilka nowych uchwał. Te owocne obrady tradycyjnie zakończyliśmy w mniej oficjalnej atmosferze gdańskiego Cotton Clubu;)

Do góry Wydrukuj