Stanowisko Kół trójmiejskich S”MD” w sprawie odwołania panelu dyskusyjnego o związkach partnerskich

Gdańsk,  25.02.2013

  Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek

Zarządy trójmiejskich kół Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" wyrażają głębokie zaniepokojenie i żal z uwagi na decyzję władz Uniwersytetu Gdańskiego odwołującą zaplanowany na dzień 25 lutego panel dyskusyjny na temat związków partnerskich.

Władze uczelni informują, że wpływ na decyzję o odwołaniu panelu mają ostatnie wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim oraz pismo protestacyjne wysłane do Rektora UG przez Młodzież Wszechpolską. Środowiska skrajnie prawicowe domagają się zakazania dyskusji z uwagi na fakt, iż „wszyscy uczestnicy panelu to osoby zaangażowane we wspieranie propagandy homoseksualnej”.

Nie zgadzamy się na zaakceptowanie przez władze uczelni takiej  argumentacji. Uniwersytet Gdański w swojej misji zapisał następujące słowa: „Położenie geograficzne w miejscu niezwykle istotnym dla dziejów rozwoju Polski i Europy nakłada na Uniwersytet Gdański obowiązek wypełniania szczególnej misji twórczej w poszanowaniu zasad humanizmu, demokracji i tolerancji.”

Dlatego też decyzja władz uczelni tak bardzo nas dziwi.

W naszym przekonaniu nie można akceptować sytuacji, w której jedno środowisko polityczne, w tym wypadku skrajnie prawicowe, ma wpływ autonomiczne na decyzje administracji uniwersyteckiej dotyczące zakresu tematycznego debat w przestrzeni publicznej. Uważamy, to właśnie Uniwersytet Gdański jest najlepszym miejscem, gdzie osoby o różnych przekonaniach mają możliwość, wymiany poglądów i idei oraz prowadzenia otwartego dyskursu, z wzajemnym poszanowaniem. Argumentowanie swojej decyzji względami bezpieczeństwa jest jak najbardziej zrozumiałe. Jednakże unikanie debaty na tematy wrażliwe społecznie pod naporem jednej ze stron, ustanawia niepokojący precedens na przyszłość. Nie pozwólmy, żeby wolność wymiany myśli, będąca filarem uniwersytetów została nam odebrana. Z wyrazami szacunku,   Inga Zdzińska Przewodnicząca koła gdańskiego Stowarzyszenia “Młodzi Demokraci”   Paweł Kąkol Przewodniczący koła sopockiego Stowarzyszenia “Młodzi Demokraci”   Wojciech Gierjatowicz Przewodniczący koła gdyńskiego Stowarzyszenia “Młodzi Demokraci”

Do góry Wydrukuj