Dyskusyjny Klub Filmowy

Na kolejnym spotkaniu Gdańskiego koła S"MD" spróbujemy ocenić czy Sejm RP odrzuciwszy projekty ustaw o związkach partnerskich, postąpił zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Spotkanie zapoczątkuje krótkie porównanie projektów ustaw poselskich. Następnie obejrzymy film produkcji HBO Polska "Homo.pl", który przybliży nam problematykę codziennego życia osób homoseksualnych. Podsumowując dyskusję, wspólnie sformułujemy argumenty popierające i negujące zasadność ewentualnych ustaw. Spotkanie odbędzie się w czwartek 21. lutego o godzinie 17.00 w Biurze Regionu PO PR w CH Manhattan na IV piętrze.

Do góry Wydrukuj