Spotkanie nt działalności S”MD”

Zapraszamy serdczenie na najbliższe spotkanie naszego Koła. Porozmawiamy o deklaracji ideowej S'MD', dotychczasowej działalności, obowiązkach członków wynikających ze Statutu, o relacji naszego Stowarzyszenia z Platoformą Obywatelską, o tym, jak wyglądają struktury Młodych Demokratów regionalnie i krajowo. Przedstawimy również nasze plany na najbliższe spotkania, z chęcią posłuchamy również Waszych sugestii. Spotkanie odbędzie się w czwartek 14. lutego o godzinie 17.00 w Biurze Regionu PO w CH Manhattan na IV piętrze.  

Do góry Wydrukuj