Spotkanie w Biurze Rozwoju Gdańska

Nasz kolega, Przewodniczący Koła PO Brzeźno-Nowy Port-Orunia-Stogi-Orunia - Radny Miasta Gdańska Dariusz Słodkowski zaprasza na spotkanie w dniu 2-go kwietnia (poniedziałek) o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, vis-a-vis "Zieleniaka", sala 408). Gośćmi spotkania będą Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Pan Wiesław Bielawski oraz Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Pan Marek Piskorski. Podczas spotkania zostaną poruszone takie tamy jak specyfika planowania przestrzennego, omówienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz specyfika planu miejscowego. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam!

Do góry Wydrukuj