19 lutego 1994 roku, czyli równo 15 lat temu powstało Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

Drodzy Młodzi Demokraci, 19 lutego 1994 roku, czyli równo 15 lat temu powstało Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci". Chcę pogratulować i podziękować wszystkim, którzy budowali siłę, organizację oraz jej podstawy merytoryczne i programowe. Hasłem zjednoczeniowym podczas kongresu w 1994 roku było dążenie do budowania Stowarzyszenia, które "powinno jednoczyć wszystkich aktywnych młodych ludzi, chcących budować społeczeństwo obywatelskie oparte na zasadach demokratycznego kapitalizmu". Przesłanie to nie przestało obowiązywać i na sztandarach Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" ciągle je niesiemy. Historia S"MD" przypomina nam zarówno o łatwych jak i trudnych czasach organizacji. Nie pozwólmy sobie na zapomnienie o niej, ponieważ jesteśmy z niej dumni i czerpiemy naukę. Dziedzictwo i doświadczenia 15 lat aktywnej działalności i obecności na polskiej scenie politycznej i młodzieżowej zobowiązują nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Prawdziwym sukcesem jest odwaga do wzięcia na swoje barki odpowiedzialności za Stowarzyszenie w chwili próby. Za to dziękuję obecnym władzom krajowym i regionalnym. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do wszystkich członków Kół S"MD". To dzięki ich zaangażowaniu, sprawności, skuteczności, nieskazitelnej postawie moralnej, przygotowaniu merytorycznemu mówimy dziś o Stowarzyszeniu "Młodzi Demokraci" jako o najsilniejszym młodzieżowym środowisku politycznym. Dziękuję i gratuluję. Jubileusz 15-lecia S"MD" to dobry czas na refleksje i przemyślenia do których zachęcam. Jest to też odpowiednia okazja do świętowania, do której zachęcać chyba nie muszę. Wykorzystajmy tę okazję do dyskusji i otwartej rozmowy w każdym kole o naszym wspólnym dziedzictwie, o bieżącej działalności, wybiegnijmy myślami także w przyszłość, zbudujmy strategię działania na kolejne lata. Ukoronowaniem tych prac będzie przyjęcie Programu Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci", nad którym prace zapoczątkowałem proponując przyjęcie Deklaracji Ideowej S"MD" w październiku 2008 roku. Zapraszam do szerokiej dyskusji na temat przyszłości, tak aby nasi następcy za kolejne 15 lat mogli powiedzieć o nas, że wykonaliśmy naprawdę dobrą pracę. Z tej okazji należy się zwyczajne "Wszystkiego najlepszego..." i "Sto lat...". ? Pozdrawiam Was serdecznie, Dariusz Dolczewski

Do góry Wydrukuj