Konwent Regionu Pomorze S”MD” – Gdańsk, sobota 28 lutego br.

W najbliższą sobotę 28 lutego br. odbędzie się, pierwszy po VI Nadzwyczajnym Zjeździe Regionu Pomorze S”MD”, Konwent regionalny. Zgodnie z tradycją, spotkania Konwentu Regionu odbywają się w różnych miejscowościach województwa pomorskiego. Tym razem posiedzenie Konwentu organizowane jest przez gdańskie koło S”MD”. Sobotnie zebranie Konwentu poświęcone będzie przede wszystkim sytuacji po Zjeździe Regionu. Nowo wybrany Przewodniczący Regionu Michał Trowski przedstawi członkom Konwentu szczegóły swojego programu na najbliższe 12 miesięcy swojej kadencji - z pewnością nie zabraknie dyskusji nad tymi propozycjami. Członkowie Konwentu zajmą się również personaliami - wyborem nowego Sekretarza Regionu oraz uzupełnieniem składu Zarządu Regionu. Konwent regionalny (pkt. 80 - 82 Statutu S”MD”) jest jedny z organów regionów S”MD”. W jego skład wchodzą członkowie wybrani przez Zjazd Regionu oraz (z automatu) Przewodniczący Regionu, członkowie Zarządu Regionu (na czas pełnienia funkcji) oraz przewodniczący kół lokalnych powyżej 50 osób. Konwent regionalny posiada bardzo szerokie kompetencje - od powoływania i odwoływania członków Zarządu Regionu czy zwoływania Zjazdu Regionu, przez uchwalanie bieżącej polityki Stowarzyszenia w Regionie po ustalanie zasad polityki finansowej Koła i zatwierdzanie regulaminów kół lokalnych. Posiedzenia Konwentu Regionu odbywają się minimum raz na trzy miesiące.

Do góry Wydrukuj