Konkurs dot. polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Poseł na Sejm RP Agnieszka Pomaska wraz z Kołem Gdańskim Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” zaprasza na konkurs dot. polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przygotowanie i sprawowanie Prezydencji w Radzie UE wiąże się z koniecznością koordynowania kilku tysięcy spotkań, zarówno formalnych (poświęconych omawianiu bieżących spraw), jak i nieformalnych (w celu wymiany poglądów w sprawach długoterminowych), w Brukseli, Luksemburgu oraz kraju Prezydencji. Kluczową rolą Prezydencji jest wypracowywanie porozumień pomiędzy Państwami Członkowskimi szczególnie wtedy, gdy poruszane są kwestie drażliwe i kontrowersyjne. Polska jest również głównym twórcą programu określającego wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej, jakim jest Partnerstwo Wschodnie. Zakłada on zacieśnienie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. W zamiarach polskiego rządu w dłuższej perspektywie, inicjatywa ta ma przygotować objęte nią państwa do akcesji. Głównym założeniem konkursu jest wymyślenia hasła, które najlepiej by oddawało rolę, jaką pełni Polska w Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście bycia łącznikiem pomiędzy wschodnimi i zachodnimi państwami naszego kontynentu. Hasło należy uzasadnić w maksymalnie 10 zdaniach. Pięciu autorów najtrafniejszych haseł zostanie nagrodzonych podwójnymi zaproszeniami do kina na wybrany seans filmowy. Niech wygra najlepszy! :-) Regulamin 1) Konkurs trwa od 20 czerwca do 10 lipca 2011 roku. 2) W konkursie biorą udział wszyscy zainteresowani. 3) Zwycięzcami konkursu zostanie 5 osób, które zdaniem jury wymyślą najciekawsze hasło określające rolę Polski, jako łącznika pomiędzy wschodnimi i zachodnimi państwami Europy. Hasło należy uzasadnić w maksymalnie 10 zdaniach. 4) Nagrodą w konkursie jest 5 podwójnych zaproszeń do kina, na wybrany film dla pięciu autorów najlepszych haseł. 5) Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę haseł. 6) W przypadku nadesłania dwóch identycznych haseł przez różnych autorów, oceniane jest pierwsze z nadesłanych. 7) Propozycje haseł wraz z krótkim uzasadnieniem należy przesyłać na adres agnieszka.pomaska@sejm.pl, w tytule wiadomości wpisać: Prezydencja. 8) W skład jury wchodzi Poseł Agnieszka Pomaska oraz członkowie Zarządu Koła Gdańskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. 9) Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 17 lipca 2011 roku, na stronie internetowej Poseł Agnieszki Pomaskiej www.pomaska.pl oraz Koła Gdańskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” www.gdansk.smd.org.pl 10) Biorąc udział w konkursie autor nadesłanego hasła wyraża zgodę na jego publikację wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej Poseł Agnieszki Pomaskiej www.pomaska.pl oraz Koła Gdańskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” www.gdansk.smd.org.pl

Do góry Wydrukuj