Podsumowanie 7 lat w Unii Europejskiej

Najbliższe spotkanie Koła Gdańskiego, odbędzie się w czwartek, 26 maja o godz. 17:00 w sali konferencyjnej biura PO w Manhattanie na IVp. Naszym gościem będzie wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego dr Witold Turnowiecki z Instytutu Politologii. Porozmawiamy o dotychczasowych siedmiu latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a co za tym idzie -korzyściach dla polskiej gospodarki, szansach rozwojowych dla polskiego społeczeństwa i pozycji naszego kraju nie tylko w Europie, ale w szeroko rozumianych stosunkach międzynarodowych.

Do góry Wydrukuj