Pierwsze spotkanie Kuźni Idei

We wtorek, 10 maja o godz. 19:00 zapraszamy do Cafe Szafa, ul. Podmurze 2 na spotkanie z cyklu "Kuźnia Idei". Dyskutować będziemy nad książką Tomasza Lisa "My, Naród". "Kuźnia Idei" to głównie analiza książki, mająca za zadanie wyjaśnienie i wydobycie wewnętrznego sensu pracy. Badanie utworu sprowadza się tutaj do określenia jego pozytywnych i negatywnych stron, a także odnalezienia tego, co dla danego dzieła jest oryginalne. Jednak najistotniejszą cechą jest wzajemna wymiana myśli. Aktywny udział w dyskusji zwiększa szanse na poprawne odczytanie ukrytych znaczeń oraz pełniejszą interpretację elementów, które są nieokreślone. Założeniem tego typu spotkań to pewnego rodzaju "konieczność" przygotowania się w oparciu konkretny materiał. Czasem trudno rozmawiać o niektórych, nie zawsze prostych tematach, bez odpowiedniej wiedzy. Formuła spotkań "Kuźni idei" zakłada jednak ciekawszą niż wykładowo-akademicką formułę. Chcielibyśmy aby spotkania opierały się na dyskusji problemowej, a zagadnień jest naprawdę sporo.

Do góry Wydrukuj