Zbieranie podpisów w Dolnym Wrzeszczu

Z powodu dużego zainteresowania ze strony mieszkańców miasta powołaniem rad dzielnic i rad osiedli Prezydent Miasta Gdańska podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do poniedziałku 28 lutego do godz. 16.00. Wraz z przedłużeniem ostatecznej daty dostarczania dokumentów liczba jednostek, w których odbędą się wybory może się zwiększyć. W związku z tą sytuacją proszę wszystkie osoby dysponujące czasem, aby wsparły w zbieraniu podpisów grupę inicjatywną z Wrzeszcza Dolnego. Ewentualne zgłoszenia proszę kierować do naszego Skarbnika Krystiana Kłosa: krystian-klos@wp.pl Podczas czwartkowego spotkania Koła udzieli on Wam również dodatkowych informacji odnośnie planowanych działań.


Do góry Wydrukuj