Spotkanie z Jarosławem Zającem, kierownikiem ds. organizacji ruchu ZTM

W środę 9 lutego, o godz. 17:00 będziemy gościć na naszym spotkaniu kierownika Zarządu Transportu Miejskiego ds. organizacji ruchu - Jarosława Zająca. Miejsce bez zmian, Biuro Zarządu Regionu PO RP w Manhattanie na IVp. Będzie to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych inwestycji w mieście oraz dowiedzenia się o nowych projektach, które zostaną w najbliższym czasie realizowane. Dodatkowo jest to idealna sposobność do wyrażenia naszych ewentualnych uwag i propozycji, względem panujących warunków komunikacyjnych i omówienia najważniejszych problemów z nimi związanych.

Do góry Wydrukuj