Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnego świata

Kolejne spotkanie naszego Koła, odbędzie się w dniu 3 lutego (czwartek), o godz. 17:00 w Biurze Zarządu PO RP w Manhattanie. Tematem przewodnim naszej dyskusji będzie "Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnego świata". Wiek XX to okres narodzin terroryzmu współczesnego, określanego również mianem terroryzmu światowego. Jego największy rozkwit przypadł na drugą połowę ubiegłego wieku, kiedy nastąpiła względna stabilizacja, jeśli chodzi o konflikty o charakterze globalnym, a pojawiło się zjawisko ruchów narodowowyzwoleńczych. Porozmawiamy również o zagrożeniu, jakie stanowi zarówno dla bezpieczeństwa pojedynczych ludzi, grup społecznych oraz stabilności systemu międzynarodowego.

Do góry Wydrukuj