Podsumowanie Walnego Zebrania Koła Gdańskiego S”MD”

Przedwczoraj, 21 grudnia odbyło się Walne Zebranie Koła Gdańsk S"MD". Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za frekwencję w tym dniu! Walne Zebranie podjęło kilka ważnych dla Koła decyzji. Przede wszystkim dokonaliśmy wyboru nowego Przewodniczącego Koła, którym dzięki Waszemu ogromnemu poparciu został Mikołaj Grzegorczyk. Dokonaliśmy również wyboru członków Zarządu Koła, zostali nimi wybrani: Magdalena Olek, Mateusz Zdziński, Krystian Kłos, Agnieszka Rezmer, Beata Jankowiak, Szymon Mazurkiewicz, Anna Łapińska, Inga Zdzińska. oraz Komisji Rewizyjnej, w której skład weszli: Mateusz Nowaczyk, Kalina Samolewicz, Maciej Ignaciuk. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji Walnego Zebrania, w tym Łukaszowi Zarębie za przygotowania, Dariuszowi Słodkowskiemu za prowadzenie obrad oraz Dobrawie Morzyńskiej za sprawne protokołowanie. Ponadto członkom Komisji Mandatowo Skrutacyjnej: Pawłowi Rudzkiemu, Czarkowi Śpiewak-Dowborowi, Julce Jacewicz - a także Członkom Komisji Uchwał i Wniosków: Andrzejowi Kurkowi, Miłoszowi Mironowiczowi oraz Adrianowi Sołowińskiemu. Z nowym rokiem zabieramy się do pracy! Na początku pierwszego tygodnia stycznia odbędzie się Zarząd Koła, który wybierze spośród swoich członków Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika Koła. Na tym spotkaniu omówimy również plany i pomysły członków Zarządu na zbliżającą się kadencję. Wszystkich nas czeka sporo wyzwań w nadchodzących 12 miesiącach, więc będzie to zapewne twórcze posiedzenie! Najbliższego spotkania Koła możecie się spodziewać w drugim tygodniu stycznia, o czym zostaniecie odpowiednio wcześniej poinformowani drogą mailową.


Do góry Wydrukuj