Relacja z Akademii Samorządowej

as Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 19 kwietnia wystartowała Akademia Samorządowa. Projekt realizowany przez Instytut Obywatelski (think-tank Platformy Obywatelskiej) we wszystkich regionach całego kraju. Celem Akademii jest zdobycie przez jej uczestników niezbędnej wiedzy z zakresu samorządu terytorialnego a także dostarczenie wyczerpującej informacji o mechanizmie prowadzenie kampanii wyborczej. Pierwsze spotkanie zostało poświęcone samorządowi terytorialnemu – jego narodzinach w Polsce, trudnościach w pierwszych latach oraz perspektywie dalszego rozwoju w najbliższych latach. Podczas minionego spotkania prelegentami byli Wiesław Byczkowski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego oraz Dr Grzegorz Grzelak będący radnym sejmiku wojewódzkiego a ponadto pracownikiem naukowym Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Poruszone zostały także standardy w demokracji lokalnej, zasadzie pomocniczości oraz relacjach pomiędzy rządem i samorządem. Nasi eksperci zwrócili uwagę, że centralizacja i upolitycznienie władzy stało się przyczyną znacznej niewydolności systemu PRL, co w dalszej konsekwencji doprowadziło do jego ostatecznego upadku. Późniejsza decentralizacja była więc koniecznością. Mogliśmy się dowiedzieć o upodmiotowieniu miast oraz gmin jako związku mieszkańców, wprowadzeniu demokratycznej ordynacji wyborczej, przekazywaniu określonych części zasobów finansowych państwa do struktur terytorialnych oraz stopniowym zwiększaniu samodzielności samorządów w podejmowaniu decyzji. W imię zasady pomocniczości - jak powiedział dr Grzelak - każdy z poszczególnych szczebli administracji publicznej powinien zajmować się tym, z czym niższy szczebel sobie nie może dać rady. Tego typu problemy, jak służba zdrowia, czy edukacja powinny leżeć w gestii władz lokalnych. Władza centralna zaś powinna wziąć na siebie zadania, których nie mogą wykonać samorządy. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się o postępach w realizowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych. Wicemarszałek Byczkowski przybliżył aktualny stan ich wdrażania, stopień wykorzystanych do tej pory środków oraz przedstawił najczęstsze problemy z jakimi borykają się urzędnicy podczas tego procesu: Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej nie należy do najłatwiejszych. Zwątpienie przychodzi nierzadko już na etapie wstępnym, czyli w fazie poszukiwania możliwości dofinansowania. Mogę jednak Państwa zapewnić, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze i umiejętnie zarządzamy nimi w taki sposób aby województwo wyszło na tym jak najlepiej. Kolejnym aspektem planistycznym, o którym była mowa dotyczyła zrównoważonego rozwoju miast. To bardzo istotna koncepcja, która wymaga aby ją realizowano na różnych poziomach organizacji, począwszy od globalnego, a skończywszy na lokalnym. Nie nastąpi on niestety samorzutnie. Wszystko musi być odpowiednio zaplanowane, zarówno w sferze społeczno-gospodarczej, przyrodniczej, jak i przestrzennej miasta. Jest to obowiązek narzucony przez konstytucję RP ale także inne unormowania prawne. Wymaga od władz miasta ustalenia odpowiednich celów rozwoju, doboru metody osiągnięcia tych celów i monitorowania osiąganych efektów. Autor: Mikołaj Grzegorczyk

Do góry Wydrukuj