Dariusz Słodkowski Przewodniczącym Regionu Pomorskiego S”MD”!

W sobotę 9 stycznia odbył się w Gdyni VII Zjazd Regionu Pomorskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. W wyniku wyborów dzięki ogromnej większości głosów nowym przewodniczącym został gdańszczanin Darek Słodkowski. Wybrano również przedstawicieli Konwentu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej, Regionalnego Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów na Zjazd Krajowy Stowarzyszenia. Ustępujący przewodniczący w swoim przemówieniu podsumowującym minioną kadencję zwrócił uwagę na wyzwania jakim przyszło się zmierzyć młodym demokratom w 2009 roku, szczególnie w kontekście kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Nowo wybrany szef podczas swojego wystąpienia zaprezentował wizję regionu, mówiąc o potrzebnie przystosowywania się do coraz liczniejszych i bardzo aktywnych struktur poza trójmiastem. Duży nacisk położył również na poprawę promocji a co za tym idzie rozpoznawalności Stowarzyszenia. Nadmienił także, że nie bez znaczenia jest usprawnienie organizacyjnej skuteczności oraz niesienia wsparcia nowym Kołom lokalnym, szczególnie w pierwszych miesiącach ich działalności:
"Temu powinny służyć narzędzia, które zaoferuję w postaci szkoleń z zakresu organizacji i promocji, wdrożenie elektronicznej ewidencji członkowskiej ułatwiającej bieżące prowadzenie koła oraz różnego rodzaju instrukcji pomocnych w działalności poradniki czy regionalna baza pomysłów na działalność koła".
Zapowiedział też liczne inicjatywy jakie niesie za sobą nowa kadencja, w której na pewno będziemy mieli wiele pracy jako Stowarzyszenie. Począwszy od konkursów wiedzy po zabieranie głosu w wielu ważnych sprawach na kampaniach wyborczych skończywszy. Nie zapomniał o potrzebie nieustannej dyskusji o polityce i sprawach społecznych:
„Okazją do szerokiej i skutecznej integracji naszego środowiska będą spotkania Pomorskiego Klubu Dyskusyjnego a także Konwentu Regionalnego, które wyjdą daleko poza obszar bieżącej sprawozdawczości”.
Jak mogliśmy usłyszeć, ważną częścią działalności będą szkolenia i spotkania, które obok waloru towarzyskiego będą spełniały jeszcze jeden ważny cel – dążenia do profesjonalizacji. Zjazd Regionu Pomorskiego oprócz młodych działaczy z wielu kół lokalnych, uświetnili liczni politycy - Minister Sławomir Nowak i Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak. Posłowie na Sejm RP: Agnieszka Pomaska, Tadeusz Aziewicz, Jerzy Kozdroń, Jan Kulas, Sławomir Neumann oraz Senator Jerzy Rachoń. Wicemarszałkowie województwa: Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Na zjazd przybyli również trójmiejscy radni: Maciej Krupa, Piotr Skiba, Tomasz Słodkowski, Jarosław Kempa, Tadeusz Szemiot i Mariusz Bzdęga.

Do góry Wydrukuj