Ułatwienia wyborcze dla osób niepełnosprawnych – jest projekt nowej ustawy!

"Wprowadzając ułatwienia wyborcze dla osób niepełnosprawnych nadrabiamy zaległości 20. lat polskiej demokracji" - z tego stwierdzenia wyszli autorzy projektu ustawy o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych. "Osobom niepełnosprawnym przysługują takie same wolności i prawa jak pozostałym obywatelom a jednym z najważniejszych praw jest czynne prawo wyborcze. Prawa te wynikają nie tylko z Konstytucji RP, ale i umów międzynarodowych, zobowiązujących by udział niepełnosprawnych w wyborach był udziałem realnym. Rozwiązania ujęte w dotychczasowych ustawach nie dość, że są niejednolite, to w dodatku niespójne. To stanowczo za mało." - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy z której postulatami oraz proponowanymi rozwiązaniami możemy zapoznać się na stronach internetowych promujących ustawę - www.wyborybezbarier.pl Celem projektu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym realnej możliwości skorzystania z konstytucyjnego prawa, jakim jest prawo wyborcze. Obecnie osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w wyborach, są często uzależnione od wsparcia osób trzecich. Członkowie rodziny, znajomi, sąsiedzi pomagają im m.in. w uzyskaniu informacji o kandydatach, w dotarciu do lokalu wyborczego, porozumieniu się z komisją wyborczą, odebraniu kart do głosowania, zaznaczeniu wyboru na karcie do głosowania, wrzuceniu głosu do urny. Projektowana ustawa ma ten stan rzeczy zmienić - dać osobom niepełnosprawnym realną możliwość głosowania bez pomocy osób trzecich. Innymi proponowanymi rozwiązaniami są m.in: nakładka do karty do głosowania w alfabecie Braille'a, czyli możliwość głosowania przez wyborcę niewidomego lub niedowidzącego przy pomocy nakładek do kart do głosowania w alfabecie Braille'a a także możliwość głosowania korespondencyjnego. Niemal rewolucyjny wydaje się również przywilej głosowania z pomocą asystenta wyborczego ustanowionego przez samego wyborcę lub powołanego przy obwodowej komisji wyborczej. Osobą niepełnosprawnym ruchowo, konstytucyjne prawo do głosowania, mają ułatwić postulaty swobodnego wyboru lokalu wyborczego oraz obowiązku wyboru lokali wyborczych w gminie tak aby conajmniej w 1/3 były dostępne dla osób niepełnosprawnych - ustawodawcy nazywają "nową jakość w definiowanie lokali wyborczych". Autorzy projektu liczą, że proponowane rozwiązania zaowocują znacznym wzrostem liczby Polaków, którzy oddadzą swój głos, a którzy obecnie ze względu na swoją niepełnosprawność nie byli w stanie tego dokonać. Ponadto głosowanie korespondencyjne ma na celu podniesienie frekwencji wyborczej. Dzięki tej metodzie osoby niepełnosprawne będą mogły, bez zbędnego pośpiechu, w swoim domu, zastanowić się nad poparciem odpowiedniego dla kandydata.

Do góry Wydrukuj