Walne Zebrania Koła Gdańsk S”MD” – 18 listopada 2009 r.

Niepostrzeżenie minął rok od czasu gdy Walne Zebranie Członków powierzyło obecnemu Zarządowi oraz mnie jako Przewodniczącemu kierowanie pracami Koła. Wszystko co dobre szybko się kończy, mówi przysłowie, taki i wielkimi krokami kończy się ta kadencja ;) O jej podsumowanie, jak i wybór nowych władz Koła pokusimy się w środę, 18 listopada 2009 r. o godz. 19.00. Walne Zebranie, które się tego dnia odbędzie wybierze również nowego Przewodniczącego Koła. Wszystkich członków Koła prosze o zarezerwowanie sobie wolnego wieczoru w środę 18 listopada o godz. 19.00. To najważniejsze spotkanie Koła w roku, liczbę na Waszą obecność. ps. Po Walnym Zebraniu planowana jest impreza w jednym z gdańskich klubów Dariusz Słodkowski

Do góry Wydrukuj