UOKiK wszczyna postępowanie antymonopolowe ws. gdańskich taksówkarzy!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie zmowy cenowej gdańskich taksówkarzy, jednoznacznie stwierdzając w skierowanym do nas piśmie, że "sprawa ma charakter antymonopolowy". Przypomnijmy, że jest to odpowiedź na nasze zawiadomienie złożone 1 lipca br. w UOKiK, wspólnie z Poseł na Sejm RP Agnieszką Pomaską, w który pisaliśmy o "o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję poprzez zawarcie porozumienia (tzw. zmowy cenowej) przez: Hallo Taxi, City Plus Neptun Taxi oraz Super Hallo Taxi Gdańsk" Gdańska delegatura UOKiK zakończyła tym samym postępowanie wyjaśniające w sprawie oraz rozpoczyna "postępowanie w sprawie zawarcia przez ww. przedsiębiorców porozumienia ograniczającego konkurencję". Treść złożonego przez nas 1 lipca br. zawiadomienia dostępna jest na naszych stronach internetowych: http://www.gdansk.smd.org.pl/188/zmowa-cenowa-gdanskich-taksowkarzy-zlozylismy-zawiadomienie-do-uokik.html

Treść odpowiedzi UOKiK

Odpowiedź UOKiK

Treść zawiadomienia złożonego w 1 lipca 2009 r.

zawiadomienie-uokik-01zawiadomienie-uokik-02

Ankieta

Sorry, there are no polls available at the moment.

Do góry Wydrukuj