Sprostowanie do artykułu „Sylwetka Sławomira Julkego”

Szanowny Pan
Adam Michnik
Redaktor Naczelny „Gazety Wyborczej”

Szanowny Pan
Jan Grzechowiak
Redaktor Naczelny „Gazety Wyborczej Trójmiasto”

Szanowni Państwo,

w oparciu o art. 31 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. „Prawo prasowe” (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o opublikowanie załączonego poniżej sprostowania do artykułu „Sylwetka Sławomira Julkego” autorstwa redaktorów: Romana Daszczyńskiego i Krzysztofa Katki, który opublikowany został w „Gazecie Wyborczej Trójmiasto” dnia 15 lipca 2008 r., w którym autorzy artykułu w zdaniu „Ostatnie dni czerwca 2008 r., w sopockim ratuszu odbywa się zjazd Młodych Konserwatystów, młodzieżówki Platformy Obywatelskiej” podają nieprawdziwą informację jakoby Stowarzyszenie Młodzi Konserwatyści było organizacją młodzieżową Platformy Obywatelskiej.

Z wyrazami szacunku,

SPROSTOWANIE

W artykule pt. „Sylwetka Sławomira Julkego” autorstwa Romana Daszczyńskiego i Krzysztofa Katki, opublikowanym w dniu 15 lipca 2008 r. w dzienniku „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, znalazły się nieprawdziwe informacje.
W artykule autorzy napisali m .in.: „Ostatnie dni czerwca 2008 r., w sopockim ratuszu odbywa się zjazd Młodych Konserwatystów, młodzieżówki Platformy Obywatelskiej”.
Wbrew stwierdzeniu zawartym w przedmiotowym artykule Stowarzyszenie Młodzi Konserwatyści nie jest i nigdy nie było organizacją młodzieżową (młodzieżówką) Platformy Obywatelskiej RP, a Sławomir Julke nie zasiada i nigdy nie zasiadał w żadnych władzach organizacji młodzieżowej Platformy Obywatelskiej RP.
Zgodnie ze Statutem Platformy Obywatelskiej RP z dnia 21 maja 2006 r., par. 1 punkt 9 „Organizacją młodzieżową Platformy jest Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, działające na podstawie umowy prawo o stowarzyszeniach. Zasady współpracy określa umowa pomiędzy Platformą, a Stowarzyszeniem „Młodzi Demokraci””.
Zapis powyższy jest potwierdzeniem zawartej w dniu 2 marca 2002 r. w Krzyżowej Umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Platofrmą Obywatelską i Stowarzyszeniem „Młodzi Demokraci”. Zgodnie z punktem 1. powyższej umowy: „Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” (SMD) staje się organizacją młodzieżową (młodzieżówką) stowarzyszoną z Platformą Obywatelską”.

Platforma Obywatelska RP nie posiada i nigdy nie posiadała żadnej innej organizacji młodzieżowej poza Stowarzyszeniem „Młodzi Demokraci”.

Chciałbym ponadto nadmienić, że żadna osoba zasiadająca we władzach Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” nie jest i nigdy nie była zamieszana w żaden proceder korupcyjny oraz przestępczy o innym charakterze. Naszym celem jest wspierać Platformę Obywatelską RP oraz kształtować postawy młodych ludzi, którym bliskie są poglądy konserwatywno-liberalne, w oparciu o trwałe wartości i cnoty obywatelskie (Deklaracja Ideowa Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” uchwalona w Łodzi, dnia 30 kwietnia 2005 r.).

Z poważaniem,
Piotr Borawski
Sekretarz Generalny
Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”Do góry Wydrukuj