Sprostowanie do artykułu „Sylwetka Sławomira Julkego”

Szanowny Pan Adam Michnik Redaktor Naczelny "Gazety Wyborczej" Szanowny Pan Jan Grzechowiak Redaktor Naczelny "Gazety Wyborczej Trójmiasto" Szanowni Państwo,
w oparciu o art. 31 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. "Prawo prasowe" (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o opublikowanie załączonego poniżej sprostowania do artykułu "Sylwetka Sławomira Julkego" autorstwa redaktorów: Romana Daszczyńskiego i Krzysztofa Katki, który opublikowany został w "Gazecie Wyborczej Trójmiasto" dnia 15 lipca 2008 r., w którym autorzy artykułu w zdaniu "Ostatnie dni czerwca 2008 r., w sopockim ratuszu odbywa się zjazd Młodych Konserwatystów, młodzieżówki Platformy Obywatelskiej" podają nieprawdziwą informację jakoby Stowarzyszenie Młodzi Konserwatyści było organizacją młodzieżową Platformy Obywatelskiej.
Z wyrazami szacunku, SPROSTOWANIE
W artykule pt. "Sylwetka Sławomira Julkego" autorstwa Romana Daszczyńskiego i Krzysztofa Katki, opublikowanym w dniu 15 lipca 2008 r. w dzienniku "Gazeta Wyborcza Trójmiasto", znalazły się nieprawdziwe informacje.
W artykule autorzy napisali m .in.: "Ostatnie dni czerwca 2008 r., w sopockim ratuszu odbywa się zjazd Młodych Konserwatystów, młodzieżówki Platformy Obywatelskiej".
Wbrew stwierdzeniu zawartym w przedmiotowym artykule Stowarzyszenie Młodzi Konserwatyści nie jest i nigdy nie było organizacją młodzieżową (młodzieżówką) Platformy Obywatelskiej RP, a Sławomir Julke nie zasiada i nigdy nie zasiadał w żadnych władzach organizacji młodzieżowej Platformy Obywatelskiej RP.
Zgodnie ze Statutem Platformy Obywatelskiej RP z dnia 21 maja 2006 r., par. 1 punkt 9 "Organizacją młodzieżową Platformy jest Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci", działające na podstawie umowy prawo o stowarzyszeniach. Zasady współpracy określa umowa pomiędzy Platformą, a Stowarzyszeniem "Młodzi Demokraci"". Zapis powyższy jest potwierdzeniem zawartej w dniu 2 marca 2002 r. w Krzyżowej Umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Platofrmą Obywatelską i Stowarzyszeniem "Młodzi Demokraci". Zgodnie z punktem 1. powyższej umowy: "Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" (SMD) staje się organizacją młodzieżową (młodzieżówką) stowarzyszoną z Platformą Obywatelską".
Platforma Obywatelska RP nie posiada i nigdy nie posiadała żadnej innej organizacji młodzieżowej poza Stowarzyszeniem "Młodzi Demokraci".
Chciałbym ponadto nadmienić, że żadna osoba zasiadająca we władzach Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" nie jest i nigdy nie była zamieszana w żaden proceder korupcyjny oraz przestępczy o innym charakterze. Naszym celem jest wspierać Platformę Obywatelską RP oraz kształtować postawy młodych ludzi, którym bliskie są poglądy konserwatywno-liberalne, w oparciu o trwałe wartości i cnoty obywatelskie (Deklaracja Ideowa Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" uchwalona w Łodzi, dnia 30 kwietnia 2005 r.).
Z poważaniem, Piotr Borawski Sekretarz Generalny Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci"

Do góry Wydrukuj