4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm

Dokładnie 19 lat temu odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski w pełni wolne (do Senatu) i częściowo wolne (do Sejmu) wybory. W ich wyniku kandydaci zgłoszeni przez Komitet Obywatelski „Solidarność” zajęli 99 miejsc w Senacie (na 100) i 161 mandatów w Sejmie (na 161 miejsc przeznaczonych dla opozycji).
Wybory, które odbyły się w wyniku porozumień zawartych przy Okrągłym Stole były wielkim zwycięstwem „Solidarności” z Lechem Wałęsą na czele i przypieczętowały pokojowy upadek systemu komunistycznego w Polsce.Do góry Wydrukuj