PO Zjeździe Regionu Pomorskiego S”MD”

W Sopocie odbył się kolejny Zjazd Regionu Pomorskiego S"MD". Zjazd swoją obecnością uświetniło wielu znakomitych gości, min. Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Politycznego Premiera Sławomir Nowak, Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak, wielu parlamentarzystów a także Radni Miasta Gdańska: Agnieszka Pomaska, Agnieszka Owczarczak, Maciej Krupa i Tomasz Słodkowski. Przewodniczącym Regionu Pomorskiego S"MD" wybrany został wieloletni szef Koła w Sopocie Marek Bogacki. Zastąpił on naszego Kolegę Piotra Borawskiego który ustąpił z funkcji po dobrej, pracowitej i co ważne - udanej kadencji. Piotrkowi serdecznie dziękujemy, licząc na dalszą współpracę, cenne rady oraz pomoc z jego strony  Członkami Konwentu Regionalnego z Gdańska wybrani zostali: Karol Bieliński, Piotr Borawski, Piotr Gardecki, Sebastian Kierat, Jakub Łuczywo oraz Cezary Śpiewak-Dowbór. W skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej wejdą: Krystian Kłos i Dobrawa Morzyńska. W Regionalnym Sądzie Koleżeńskim zasiadać będą: Maciej Juchniewicz i Łukasz Zaręba. Delegatami na Zjazd Krajowy zostali: Jakub Łuczywo, Szymon Moś, Dariusz Słodkowski, Łukasz Zaręba i Adam Nieroda. Wszystkim wybranym gratulujemy! Dziękuję wszystkim osobom pomagającym w organizacji Zjazdu Regionu, zwłaszcza: Kubie Łuczywo, Czarkowi Dowborowi, Maćkowi Juchniewiczowi oraz mojemu Poprzednikowi - Szymonowi Mosiowi. Darkowi Słodkowskiemu dziękuję za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu Zjazdu w roli Sekretarza Obrad, Maćkowi Jamrozowi za profesjonalne kierowanie pracami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, a Pawłowi Rudzkiemu za pracę w Komisji Uchwał i Wniosków.

Do góry Wydrukuj