Wybrano nowe władze Koła Gdańskiego S”MD”

Drodzy Młodzi Demokraci! 20 grudnia b.r odbyło się Walne Zebranie Koła Gdańskiego S”MD”. Pomimo mało sprzyjającego, przedświątecznego terminu frekwencja dopisała, dlatego bardzo dziękuję za liczną obecność! Dziękuję również za zaufanie jakim mnie obdarzyliście, wybierając moją osobę na stanowisko Przewodniczącego Koła. Do Zarządu Koła Gdańskiego S”MD” wybrano: Karola Bielińskiego, Macieja Jamroza, Macieja Juchniewicza, Sebastiana Kierata, Macieja Kowalczyka, Jakuba Łuczywo, Dobrawę Morzyńską i Łukasza Zarębę. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Gardecki, Krystian Kłos i Michał Papke. Wybrano również Delegatów na Zjazd Regionu Pomorskiego S”MD”, zostali nimi: Anna Bielińska, Karol Bieliński, Artur Formella, Piotr Gardecki, Mikołaj Grzegorczyk, Damian Hoffman, Maciej Jamróz, Tomasz Janeczko, Maciej Juchniewicz, Radosław Kierlin, Krystian Kłos, Maciej Korybut-Orłowski, Marcin Kuncewicz, Wojciech Lewicki, Jakub Łuczywo, Mariusz Łupina, Maciej Matla, Szymon Mazurkiewicz, Dobrawa Morzyńska, Karolina Muciłowicz, Natanael Okuniewski, Michał Papke, Aleksandra Pomaska, Paweł Rudzki, Sebastian Sawlewicz, Bartosz Smoleń, Radosław Sobecki, Marcin Sobotka, Łukasz Ślażyński, Cezary Śpiewak-Dowbór, Maciej Trojanowicz, Maciej Trun, Łukasz Zaręba, Damian Żarnoch. Słowa podziękowania za pomoc przy organizacji Walnego Zebrania KG S”MD” należą się mojemu Poprzednikowi – Szymonowi Mosiowi, który przez 2 lata z wielkim powodzeniem kierował naszym Kołem.
Dziękuję Michałowi Owczarczakowi – Dyrektorowi Biura Regionu PO RP za udostępnienie sali, w której mogliśmy się spotkać, a Radnym Miasta Gdańska: Agnieszce Pomaskiej, Agnieszce Owczarczak, Maciejowi Krupie, Tomaszowi Słodkowskiemu i Piotrowi Skibie za obecność oraz mądre i życzliwe słowa wypowiedziane do obecnych na Walnym Zebraniu. Nie udałoby się wyjątkowo szybko i udanie przeprowadzić Walnego Zebrania bez sprawnej pracy przewodniczącego obradom Piotra Borawskiego, Piotra Juchniewicza i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Darka Słodkowskiego i kierowanej przez niego Komisji Uchwał i Wniosków. Za pomoc w przygotowaniu wczorajszego Spotkania Opłatkowego KG S”MD” dziękuję niezastąpionym: Ani Bielińskiej oraz Dobrawie Morzyńskiej, dzięki którym spotkaliśmy się przy suto zastawionym stole.
Serdecznie POzdrawiam Adam Nieroda Przewodniczący Koła Gdańskiego S”MD”

Do góry Wydrukuj