Gratulacje dla Posła Krzysztofa Liska w związku wyborem na szefa Komisji Spraw Zagranicznych.

Szanowny Pan
Krzysztof Lisek
Przewodniczący KSZ

Szanowny Panie Pośle,
w imieniu Koła Gdańskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” chciałbym serdecznie pogratulować Panu Posłowi wyboru na Przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Wielu gdańskich Młodych Demokratów miało okazję współpracowac z Panem Posłem, zawsze też mogliśmy liczyć na Pańską życzliwość. Liczne kontakty były okazją do zaobserwowania wyjątkowej kompetencji Pana Posła w sprawach polityki zagranicznej. Tym bardziej jesteśmy przekonani, że dokonany dzisiaj wybór jest najtrafniejszym wyborem dla Polski.

Z życzeniami powodzenia i wyrazami szacunku,
Szymon Moś
Przewodniczący KG S”MD”Do góry Wydrukuj