Gratulacje dla Posła Krzysztofa Liska w związku wyborem na szefa Komisji Spraw Zagranicznych.

Szanowny Pan
Krzysztof Lisek Przewodniczący KSZ
Szanowny Panie Pośle, w imieniu Koła Gdańskiego Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" chciałbym serdecznie pogratulować Panu Posłowi wyboru na Przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Wielu gdańskich Młodych Demokratów miało okazję współpracowac z Panem Posłem, zawsze też mogliśmy liczyć na Pańską życzliwość. Liczne kontakty były okazją do zaobserwowania wyjątkowej kompetencji Pana Posła w sprawach polityki zagranicznej. Tym bardziej jesteśmy przekonani, że dokonany dzisiaj wybór jest najtrafniejszym wyborem dla Polski. Z życzeniami powodzenia i wyrazami szacunku, Szymon Moś Przewodniczący KG S"MD"

Do góry Wydrukuj