SMD Gdańsk w akcji „Głosuj bez meldunku!”

Wolontariusze z Koła Gdańskiego pracujący w kampanii wyborczej włączyli się w promocję ogólnokrajowej akcji SMD „Głosuj bez meldunku” poprzez rozwieszanie plakatów, wklejanie wlepek oraz kolportaż ulotek.

Szczegóły akcji na www.glosujbezmeldunku.pl.

Jeżeli chcesz pomóc skontaktuj się z Szymonem Mosiem – regionalnym koordynatorem akcji – pod numerem telefonu 0-608-785-285.Do góry Wydrukuj