SMD Gdańsk w akcji „Głosuj bez meldunku!”

Wolontariusze z Koła Gdańskiego pracujący w kampanii wyborczej włączyli się w promocję ogólnokrajowej akcji SMD "Głosuj bez meldunku" poprzez rozwieszanie plakatów, wklejanie wlepek oraz kolportaż ulotek. Szczegóły akcji na www.glosujbezmeldunku.pl. Jeżeli chcesz pomóc skontaktuj się z Szymonem Mosiem - regionalnym koordynatorem akcji - pod numerem telefonu 0-608-785-285.

Do góry Wydrukuj