Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przez o. Tadeusza Rydzyka

Jesteśmy pokoleniem wolności. Tak w skrócie można by opisać dzisiejsze młode pokolenie. Wolność to odpowiedzialność. Jesteśmy pokoleniem odpowiedzialnym, pokoleniem, które kocha Polskę i chce ją zmieniać. Złożone przez nas w imieniu Koła Gdańskiego S”MD” zawiadomienie jest właśnie wyrazem tej odpowiedzialności i obywatelskiej postawy. Z wielką przykrością i niesmakiem obserwujemy dokonujący się na naszych oczach upadek przyzwoitości w życiu publicznym, stopniowe i konsekwentne podkopywanie zasad, na których opiera się demokracja. Jesteśmy świadkami odbierania powagi kolejnym Instytucjom Państwa, niejednokrotnie przez czołowe postaci życia politycznego i społecznego, żeby wspomnieć tu tylko o wypowiedziach Premiera Rządu RP Jarosława Kaczyńskiego o Trybunale Konstytucyjnym. Z Prezydentem Lechem Kaczyńskim można się zgadzać lub nie. Można go popierać całym sercem lub być najzagorzalszym krytykiem jego działań. Nie ukrywamy jak wiele straconych szans i złych posunięć widzimy w sprawowaniu tej funkcji przez obecnego Prezydenta. Ale jednocześnie mamy głęboki szacunek do Głowy Państwa właśnie z racji pełnionego Urzędu Prezydenckiego i nie wyobrażamy sobie, by istniało publiczne przyzwolenie na szarganie godności Prezydenta Rzeczypospolitej. Ojciec Tadeusz Rydzyk znany jest z łamania wszelkich standardów. Ubolewamy, że ofiarą jego braku odpowiedzialności są zwykli ludzie, często z głębokim poczuciem działania w słusznej sprawie, które to poczucie stara się z jak największą mocą utwierdzić w nich Zakonnik. To przykre, że do tej pory problemy wokół toruńskiej rozgłośni nie zostały pozytywnie rozwiązane. Głęboko wierzymy w równość wszystkich wobec prawa i przypominamy, że osoby publiczne w sposób szczególny powinny dawać przykład dobrych zachowań. Dlatego mamy nadzieję, że Prokuratura oraz inne właściwe organy potraktują nasz wniosek z najwyższą powagą i starannością.

Do góry Wydrukuj