Spotkanie dyskusyjne Koła Gdańskiego S”MD” – czwartek, 21 czerwca 2007, g. 18:00

Zapraszamy serdecznie na spotkanie dyskusyjne Koła Gdańskiego, które poświęcimy trzem tematom będącym w ostatnim czasie przedmiotem żywej debaty publicznej - strajkom lekarzy: czy są one słuszne? czy obie strony sporu zachowują się tak jak powinny? gdzie dobro pacjenta? czy strajk narusza przysięgę hipokratesa i gdzie przebiega granica między prawem do strajku a zdrowym rozsądkiem? Przyjrzymy się także pomysłom LPR o zaostrzeniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz pomysłom rządowym zakazującym palenia w samochodzie. Spotykamy się w czwartek, 21 czerwca o godzinie 18:00 w biurze regionu Pomorskiego PO RP (Manhattan, IVp.).

Do góry Wydrukuj